Login  |  My ASPAN |  View Cart |  Search
2017 - Recruiter of the Year Standings

Below are the standings for the 2017 campaign as of January 31, 2017.

AZPANA
1 – Jennifer Hallof, BSN, RN, CPAN, MSN/Ed
1 – Maureen K Serafin, RN, CPAN
1 – Richard L Fleeger, MSN, RN
 
CBSPAN
1 – Barbara Swayne, RN, CAPA
2 – Beatrice M Hazzard, BSN, MS, RN, CPAN
1 – Donny J Ford, MSHI, BSN, RN, CPAN, CLNC
1 – Elena S Lara, BSN, RN, CPAN
1 – Elnora Castro, BSN, RN
4 – Kristy Wormack, RN, BSN
1 – Melanie Mallari, RN, CPAN, CAPA, MSN/Ed
1 – Myrna Eileen Mamaril, MS, RN, CPAN, CAPA, FAAN
1 – Sandra L Glover, BSN, RN
 
FLASPAN
1 – Brigit H Zamora, MSN, RN, CPAN, CAPA
1 – Danilo T Lucerna, MSN, BSN, RN
1 – James Anthony Lehn, RN, CAPA, BA, MHA
 
GAPAN
1 – Brenda F Russell, RN, CPAN
1 – Jean W Griffin, BS, RN
1 – Karen Sklanka, BS, RN, CPAN, CAPA
 
ILSPAN
1 – Antonella Mossa, MSN, RN
1 – Fe Ong Castro, BSN, RN, CPAN, CAPA
1 – Gloria J Guir, BSN, RN, CPAN
1 – Sharon Cech, RN
 
INSPAN
1 – Sandra Louise Evanoff, ASN, RN, CPAN
1 – Scott Ryan Netherton, BSN, MSN, NE-BC, RN, CNOR
1 – Teresa Nolan, RN, BSN, CPAN
 
ISPAN
1 – Elizabeth Lee Macke, BSN, RN, CAPA
1 – Karen Elizabeth Hansen, BSN, MSN, RN, CAPA
 
KSPAN
1 – Brenda Elliott, BSN, RN, CPAN
1 – Debra Sue Payne, BSN, RN, CAPA
1 – Hannah Kay Kelly, RN, BSN, CAPA
1 – Janice Leigh Wolford, BSN, RN, MN
1 – Joyce Chase, MSN, RN, CAPA, CNML
1 – Kerrie Brewer, BSN, RN, CPAN
 
LAPAN
1 – Deborah Wadsworth, BSN, RN, CAPA
 
MAPAN
1 – Nancy Strzyzewski, MSN, RN, CPAN, CAPA
 
MASPAN
1 – Joanne M Petrillo, BN, RN, CPAN, CAPA
1 – Kathleen J Menard, PhD, RN-BC, CPAN, CAPA
 
MNDAKSPAN
1 – DeEtte Leibfried, BN, RN
1 – Julie A Oppold, RN, CPAN, BAN
2 – Patricia Joan Bauer, RN, CPAN, CAPA
1 – Paula Sue Duval, MSN, BSHA, RN, CNOR, CNML
1 – Peggy L Running, RN, CPAN, CAPA
 
MOKANPANA
1 – Armi D Holcomb, BSN, RN, CPAN
1 – Debra L Lindsey, RN, CPAN, CAPA
1 – Jane A Perkins, RN, CAPA
1 – Janet Marie Woulfe, RN, CAPA
 
MSPAN
1 – Barbara Wolfe, RN
 
NAPAN
1 – Lisa A Benson-DeVries, RN, CPAN
 
NCAPAN
1 – Angela Rose McClendon, BSN, RN, CPAN
2 – Cheryl W Evans, RN, CAPA
1 – Geraldine Pope Young, MSN, RN
1 – Jeanette Cancellieri, RN, CPAN
1 – Maria Bennett Hamby, BSN, RN, CAPA
1 – Maria Judith Anib Querubin, BSN, BS, RN
1 – Sandra Kay Wilkins, BSN, RN, CAPA
1 – Teresa McCabe, ADN, RN
 
NJBPANA
1 – Grace B Squibb, MSN, RN, CPAN, BC-NE
 
NPANA
1 – Erin Weidner, CCRN, RN, CPAN
1 – Jeneen Kay Newman, RN, CPAN
1 – Laurie Mallea, BS, RN, CPAN
1 – Liz Braich, RN
1 – Maureen A Kohler, BSN, RN, CAPA
1 – Rae Anne Lunde, BSN, RN, CPAN
1 – Sheri L Bowell, RN, CAPA
 
NYSPANA
1 – Karen Allen, RN, CPAN
1 – Pamela Werner, RN, RNC, CAPA
1 – Robin M Baxter, RN, CPAN
1 – Theresa A Gilsenan, BS, RN, CPAN
1 – Wanda Rodriguez, MA, RN, CCRN, CPAN
 
OPANA
1 – Kimberly Rae Latham, BSN, RN, CCRN
1 – Nancy J McGushin, MSN, RN, CPAN, CNL
1 – Rose Michel Riashi, BN, RN
1 – Rosemary J Durning, MHS, BSN, RN, CAPA, TNCC
1 – Tamera Lynn Bird, BSN, CCRN, RN
1 – Toni Christina Woodley, BSN, RN
 
PACNA
2 – Melissa Stoner, MSN, RN
 
PANAC
1 – Barbara A Demetros, MSN, RN, CPAN
1 – Cheryl Cook, BSN, RN, CAPA
1 – Christina M Lemanski, MSN, RN-BC, CPAN, CPN
1 – Fiorella D Peterson, RN, ADN
1 – Jan H Probst, BSN, RN, CPAN
4 – Janeen Carlen Lozada, BSN, RN, CPAN
1 – Karen Antonioli, BSN, MA, RN, CPAN
1 – Lori A Silva, RN, CCRN, CPAN
1 – Melinda Anne Krach, RN, CPAN, CAPA
1 – Richmond Baltazar, BScN, RN
1 – Shamekia L Copeland, BSN, RN, CPAN
1 – Steven Wayne Potjer, RN
 
PAPAN
1 – Diane Anthony, RN
1 – Holly Schiavone, MSN, RN, CPN, CNL
 
RMPANA
1 – Cherri G Thompson, RN, CAPA
1 – Nancy O'Malley, BSN, MA, RN, CPAN, CAPA
2 – Vicki Wolf, RN, CPAN
 
SCAPAN
1 – Kimberly Chastain Flake, BN, RN, CAPA
1 – Regina A Belanger, BSN, RN, CAPA
 
TAPAN
1 – Alison C Watkins, MS, RN, CPAN
1 – Brenda Rhodes, BSN, RN
1 – Cielito P Ascio, BSN, RN, CPAN
1 – Daylon Duane Wigart, RN, CPAN, ADN
1 – Linda Grace Salisbury, BSN, RN, CPAN
1 – Maxine C Martinez, RN
1 – Pamela E Windle, DNP, RN, NE-BC, CPAN, CAPA, FAAN
1 – Toni Marie Milne, RN, CPAN, ADN
1 – Vern Pharr, BSN, RN, CCRN, CPAN, CAPA, CEN
1 – Vicky G Lessing, BSN, RN, CCRN, CPAN, CAPA
 
TSPAN
1 – Kimberly C Crews, RN, BSN, CPAN
 
VSPAN
1 – Angela Pier Ferguson, BN, RN, CPAN
1 – Barrett C Hanson, BSN, RN
1 – Donna Goyer, BS, RN, CPAN, CAPA
1 – Linda Mossey, BSN, CCRN, RN
1 – Rachel Foster, RN, CAPA
 
VTNHAPAN
1 – Dorothy J Flowers, BSN, RN
1 – Mary T Sutton, BSN, RN, CPAN, CAPA
 
WISPAN
1 – Carol Hemb, RN, CPAN
1 – Jessica Marie Herr, BSN, RN, CPAN, CAPA
1 – Kristi Jean Shanaa, BN, RN

 
Copyright 2017 by ASPAN   Legal Notices   Privacy Statement